Aktualności

9/11/2023

Przyjmowanie i integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy z niepełnosprawnościami: Diagnoza sytuacji i możliwe rozwiązania, Seminarium międzynarodowe

W dniu 9 listopada 2023 w Warszawie, ICMPD, we współpracy z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne, zorganizowało trzecie seminarium w ramach prowadzonego przez ICMPD projektu „Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim sysytemie zarządzania migracją (KOMPLEKS)”.

czytaj więcej
13/04/2022

Rozpoczęcie realizacji projektu: KOMPLEKS

W dniu 5 kwietnia 2022 roku w Warszawie International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców (UdsC), Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP) oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne (PFM) rozpoczął realizację dwuletniego projektu: Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim systemie zarządzania migracją (KOMPLEKS).

czytaj więcej