Sytuacja mieszkaniowa uchodźców wojennych z Ukrainy, Seminarium międzynarodowe

Seminarium koncentrowało się na wyzwaniach stojących przed około milionem uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce, którzy w znacznej większość zamieszkują duże miasta, gdzie dostępność do mieszkań na wolnym rynku staje się coraz większym wyzwaniem. Dotychczasowy system pomocy mieszkaniowej opierał się przede wszystkim na zaangażowaniu indywidualnych mieszkańców udostępniających swoje mieszkania w pierwszych miesiącach wojny, wsparciu finansowym wynajmujących oraz tymczasowych formach zbiorowego zakwaterowania.

Seminarium miało na celu omówienie istniejących regulacji związanych z pomocą dla uchodźców oraz wpływu tych regulacji na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych i perspektyw długoterminowego pobytu w Polsce. W trakcie dyskusji uczestnicy, w tym przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i ośrodków badawczych z Polski, Czech i Węgier, przyjrzeli się również rozwiązaniom średnio i długoterminowym w obszarze polityki mieszkaniowej – zarówno w Polsce jak i w innych krajach regionu. Przedstawiciele kluczowych instytucji w obszarze mieszkalnictwa, takich jak Habitat for Humanity, zaprezentowali rozwiązania mające na celu poprawę regulacji prywatnego sektora wynajmu, ustanowienie systemu wczesnej interwencji w celu ustabilizowania sytuacji mieszkaniowej, wprowadzenie systemu dodatków mieszkaniowych i promowanie korzystania z organizacji pośredniczących, takich jak społeczne agencje najmu.

Seminarium stanowiło platformę wymiany wiedzy i współpracy między osobami i instytucjami zaangażowanymi we wsparcie uchodźców z Ukrainy, rozwijając dyskusje na temat polityki mieszkaniowej skierowanej dla uchodźców. Wydarzenie miało na celu przyczynienie się do opracowania skutecznych strategii zapewniających kompleksowe wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w ramach polskiego systemu zarządzania migracjami.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności