Polityka prywatności

ICMPD, jako główny realizator projektu KOMPLEKS, zbiera dane osobowe użytkowników strony internetowej („użytkownik”) zgodnie z przepisami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”).

Jakie dane osobowe zbieramy?

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące użytkownika lub takie, które możemy w inny sposób powiązać z użytkownikiem. Dane osobowe, które zbieramy, obejmują informacje podane przez użytkownika podczas kontaktu z ICMPD i zespołem projektu KOMPLEKS za pośrednictwem udostępnionych kanałów, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko i przynależność zawodowa.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, na przykład, gdy (i) komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów, (ii) gdy zapisuje się lub prosi nas o przesłanie informacji o lub wydanych przez ICMPD i projekt KOMPLEKS oraz jego partnerów i/lub (iii) gdy zapisuje się na wydarzenie. W niektórych przypadkach dane osobowe zostały uzupełnione o informacje pozyskane z innych źródeł, w tym wyszukiwania za pośrednictwem ogólnodostępnych wyszukiwarek, mediów społecznościowych i stron internetowych pracodawców, w celu potwierdzenia aktualnej pozycji zawodowej użytkownika.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy w celach komunikacyjnych oraz w uzasadnionym interesie realizacji projektu KOMPLEKS, w tym: (i) do przesyłania informacji o lub wydawanych przez ICMPD i projekt KOMPLEKS; (ii) do wysyłania zaproszeń na wydarzenia i konferencje; oraz (iii) do prowadzenia naszej listy kontaktów. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim niezwiązanym z ICMPD ani projektem KOMPLEKS.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Jak wskazano powyżej, przetwarzamy dane osobowe w celach komunikacyjnych oraz w uzasadnionym interesie związanym z realizacją projektu KOMPLEKS. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest utrzymywanie relacji profesjonalnych i komunikowanie się z użytkownikiem jako kontaktem profesjonalnym, na temat działań i wydarzeń ICMPD oraz projektu KOMPLEKS. Uważamy, że nasze uzasadnione interesy są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz prawami użytkownika.

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

ICMPD jest Międzynarodową Organizacją z siedzibą w Wiedniu, a strona projektu KOMPLEKS jest hostowana u austriackiego dostawcy usług hostingowych. Wszystkie otrzymane dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w infrastrukturze technicznej wykorzystywanej przez ICMPD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z kim dzielimy się danymi osobowymi?

W kontekście celów wymienionych powyżej możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim, takim jak partnerom projektu. Zapewnimy, że w stosownych przypadkach wdrożone zostaną umowne zabezpieczenia (umowy o przetwarzaniu danych) w celu ochrony danych osobowych w przypadku ujawnienia ich stronie trzeciej. Co do zasady nie udostępniamy danych osobowych określonych powyżej innym podmiotom zlokalizowanym w krajach poza Unią Europejską, chyba że istnieje uzasadniony powód przekazania danych podmiotom zlokalizowanym w takich krajach. W takich przypadkach podejmowane są środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane w określonych celach wymienionych powyżej tak długo, jak długo użytkownik jest dla nas profesjonalnym kontaktem. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już zasadnie potrzebne do określonych celów wymienionych powyżej lub gdy użytkownik wycofa zgodę, w stosownych przypadkach. Użytkownicy mogą w każdej chwili skontaktować się z nami, jeśli nie chcą już otrzymywać komunikacji i zaproszeń od ICMPD i projektu KOMPLEKS, w którym to przypadku zaprzestaniemy wysyłania takiej komunikacji i zaproszeń.

Bezpieczeństwo danych

ICMPD wdrożyło odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które pomagają chronić dane osobowe przed utratą oraz zabezpieczają przed dostępem osób nieuprawnionych.

Prawa użytkownika strony internetowej

Prawa użytkownika są określone przez RODO i obowiązujące przepisy, w tym prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych, do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych oraz do usunięcia danych osobowych, w stosownych przypadkach.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem kompleks@icmpd.org.