KOMPLEKS wizyta studyjna w Oslo

Wizyta studyjna do Oslo, 5-7 września 2022

11/09/2022

W dniach 5-7 września 2022 r. w ramach projektu KOMPLEKS, ICMPD zorganizowało wizytę studyjną dla partnerów projektu oraz przedstawicieli polskich instytucji samorządowych do Norwegii.

Pierwsza z serii wizyt studyjnych zorganizowanych przez ICMPD miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między reprezentantami polskich instytucji oraz organizacji pozarządowych z instytucjami norweskimi. Plan wizyty studyjnej koncentrował się na systemie identyfikacji i wsparcia migrantów wymagających szczególnego wsparcia w Norwegii, w tym na wyzwaniach związanych z identyfikacją i wsparciem małoletnich bez opieki, osób, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć oraz ofiarami handlu ludźmi. Podobnie jak w wielu krajach, odpowiedzialność za identyfikację migrantów należących do grup wrażliwych w Norwegii nie jest scentralizowana, ale zintegrowana z procedurami rejestracyjnymi i azylowymi na wielu poziomach zarządzania migracją. Wizyta studyjna koncentrowała się na najlepszych praktykach w zakresie identyfikacji grup wrażliwych podczas recepcji, procedury wnioskowania o ochronę międzynarodową oraz procedury powrotowej, jak również na systemie wymiany informacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się między innymi z przedstawicielami Norweskiej Dyrekcji ds. Migracji, Policji Norweskiej, Instytutem Chr. Michelsena, Centrum PRIO oraz organizacjami pozarządowymi – NOAS oraz Ukraina HUB-Skøyen.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności