KOMPLEKS wizyta studyjna w Wiedniu

Wizyta studyjna do Wiednia, 7-9 listopada 2022

10/11/2022

W dniach 7-9 listopada 2022 r., w ramach projektu KOMPLEKS, ICMPD zorganizowało wizytę studyjną dla przedstawicieli polskich samorządów i partnerów projektu do Austrii.

Celem wizyty studyjnej było bliższe przyjrzenie się systemowi identyfikacji i wsparcia dla migrantów należących do grup wrażliwych w Austrii, w tym małoletnich bez opieki, osób LGBTIQ+, samotnych rodziców z dziećmi, osób z niepełnosprawnością, oraz ofiar handlu ludźmi. Dyskusje dotyczyły również sytuacji osób uciekających z Ukrainy – grupy, składającej się w dużej mierze z kobiet z dziećmi, napotykającymi szereg trudności – między innymi w zakresie znajdowania zatrudnienia. Eksperci z ICMPD przedstawili przegląd procedury azylowej w Austrii, a uczestnicy mieli okazję spotkać się z kluczowymi federalnymi, miejskimi i pozarządowymi interesariuszami, takimi jak przedstawiciele Federalnej Agencji ds. Recepcji i Usług Wsparcia, Fond Soziales Wien, Integrationshaus czy Queerbase. Dyskusje obejmowały również wyzwania przed jakimi stoi austriacki system recepcyjny w zakresie dostosowanie warunków recepcyjnych do specjalnych potrzeb osób należących do grup wrażliwych w Austrii (takich jak alternatywne zakwaterowanie dostosowane do potrzeb danej grupy) oraz dobre praktyki w zakresie identyfikacji – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób które doświadczyły traumy, samotnych rodziców oraz małoletnich (w tym małoletnich bez opieki). Wśród zidentyfikowanych dobrych praktyk znalazła się, między innymi, rozbudowana współpraca instytucji federalnych z szeregiem wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie identyfikacji migrantów należących do grup wrażliwych.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności