KOMPLEKS wizyta studyjna w Pradze

Wizyta studyjna w Pradze, 7-9 marca 2023 r.

24/03/2023

W dniach 7-9 marca 2023 r. w ramach projektu KOMPLEKS, ICMPD zorganizowało wizytę studyjną do Czech dla przedstawicieli polskich jednostek samorządowych oraz partnerów projektu.

Głównym celem wizyty studyjnej było przyjrzenie się systemowi identyfikacji i wsparcia dla migrantów należących do grup wrażliwych w Republice Czeskiej, w szczególności małoletnich bez opieki, samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi, osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ofiar handlu ludźmi. Uczestnicy wizyty mogli zapoznać się z systemem recepcji i zakwaterowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz beneficjentów ochrony czasowej przebywających w Czechach, jak również z kontekstem prawnym identyfikowania wrażliwości w procedurach azylowych. Wizyta studyjna została zaplanowana z myślą o praktykach udzielającym pomocy grupom wrażliwym w Polsce, w celu zebrania dobrych praktyk w zakresie wspierania grup wrażliwych. Seria spotkań z rządowymi i pozarządowymi interesariuszami dotyczyła między innymi zapewniania bezpieczeństwa małoletnim bez opieki oraz lepszego zrozumienia głównych wyzwań, stojącymi zarówno przed osobami ubiegającymi się o status uchodźcy, jak i beneficjentami ochrony czasowej. Uczestnicy wizyty spotkali się z przedstawicielami czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kilkoma kluczowymi organizacjami pozarządowymi oraz odbyli wizyty terenowe w specjalistycznej placówce dla małoletnich cudzoziemców bez opieki oraz w ośrodku pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ponieważ osoby wymagające szczególnej troski często znajdują się w sytuacjach wymagających dodatkowego wsparcia ze strony odpowiednich instytucji, dobre praktyki w zakresie tworzenia sieci kontaktów i budowania systemu referencyjnego były również kluczowymi kwestiami omawianymi w trakcie wizyty.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności