KOMPLEKS: trzecie seminarium międzynarodowe

Przyjmowanie i integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy z niepełnosprawnościami: Diagnoza sytuacji i możliwe rozwiązania, Seminarium międzynarodowe

9/11/2023

W dniu 9 listopada 2023 w Warszawie, ICMPD, we współpracy z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne, zorganizowało trzecie seminarium w ramach prowadzonego przez ICMPD projektu „Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim sysytemie zarządzania migracją (KOMPLEKS)”.

W Polsce obecnie przebywa około miliona osób objętych ochroną czasowę z Ukrainy, wiele z nich to osoby z niepełnosprawnościami. Pomimo, iż istnieje wiele rozwiązań i programów skierowanych specjalnie do tej grupy, nie wszystkie z nich są adekwatne do ich potrzeb. Wprowadzanie skutecznych programów wymaga rozbudowanej koordynacji łączącej zarządzanie migracjami oraz usługi społeczne. Podczas seminarium eksperci i praktycy omówili specyficzne wyzwania stojące przed tą grupą, a także obecne regulacje prawne, dostępne formy wsparcia dla osób z Ukrainy z niepełnosprawnościami (zarówno istniejącymi wcześniej, jak i powstałymi w wyniku wojny) oraz środki monitorowania mogące ocenić skuteczności prowadzonych działań. Uczestnicy z instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych przyglądali się również różnym rozwiązaniom w zakresie wsparcia tej grupy, w tym przykładom istniejących dobrych praktyk, które najczęściej łączą udzielanie pomocy prawnej, mieszkaniowej i wsparcie w wejściu na rynek pracy. Zdaniem ekspertów, liczba osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy będzie rosła, podobnie jak ogólna liczba osób planujących dłuższy pobyt w Polsce, wprowadzenie dobrze dopasowanych rozwiązań długoterminowych jest zatem kluczowe.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności