KOMPLEKS: czwarte seminarium międzynarodowe

Sytuacja osób z Ukrainy objętych ochroną czasową na rynku pracy: wpływ warunków i jakości pracy na integrację, Seminarium międzynarodowe

7/12/2023

W dniu 7 grudnia 2023 w Warszawie, ICMPD, we współpracy z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Fundacją Polskie Forum Migracyjne, zorganizowało czwarte seminarium w ramach prowadzonego przez ICMPD projektu „Kompleksowe wsparcie osób o specjalnych potrzebach w polskim sysytemie zarządzania migracją (KOMPLEKS)”.

Aktywacja dyrektywy UE dotycząca ochrony czasowej w marcu 2023 zapewniła natychmiastowy dostęp do unijnego rynku pracy milionom osób z Ukrainy. Wysoki udział osób objętych ochroną czasową zatrudnionych w wieku produkcyjnym można przypisać takim czynnikom, jak niedobory siły roboczej, wysoki poziom wykształcenia, coraz większa popularność pracy zdalnej, wcześniejsze doświadczenie w zatrudnianiu Ukraińców w regionie oraz wsparcie ze strony sieci migracyjnych, diaspory oraz zaangażowania sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwsza część seminarium poświęcona była dyskusji dotyczącej integracji na rynku pracy osób objętych ochroną czasową w wybranych państwach Unii Europejskiej, druga część, z kolei, skupiła się na wpływie warunków zatrudnienia i jakości pracy na integrację na polskim rynku pracy. Dyskusja podczas spotkania objęła również aktualne wyzwania w integracji na rynku pracy osób objętych ochroną czasową oraz średnio- i długoterminowe narzędzia mające na celu ułatwienie integracji ekonomicznej, zarówno w obszarze włączania w ogólnodostępne programy, jak i wprowadzania usług dostosowanych do potrzeb tej grupy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali również szereg barier takich jak: nieformalne zatrudnienie, bariery językowe, tymczasowość pobytu, czy obowiązki opiekuńcze, które, mimo wysokiej aktywności tej grupy na rynku pracy, mogą utrudniać podjęcie zatrudnienia zgodnego ze swoimi kwalifikacjami lub wpływać na jakość wykonywanej pracy.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności