Pierwsze wydarzenie sieciujące w Warszawie

Wydarzenie sieciujące: Migranci należący do grup wrażliwych, a system pomocy społecznej w Polsce

11/07/2022

W dniu 23 czerwca 2022 r. w Warszawie Fundacja Polskie Forum Migracyjne (PFM), we współpracy z ICMPD i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), zorganizowała pierwsze wydarzenie sieciujące w ramach projektu KOMPLEKS.

Celem spotkania było wzmocnienie współpracy różnych polskich instytucji na poziomie lokalnym, w zakresie wspierania migrantów należących do grup wrażliwych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy, na co dzień identyfikują i wspierają migrantów wymagających szczególnego traktowania. Najważniejsze kwestie omawiane podczas spotkania dotyczyły zaspokojenia potrzeb małoletnich bez opieki i ich tymczasowych opiekunów, a także potrzeb migrantów z niepełnosprawnościami. Inne istotne kwestie dotyczyły systemowych potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, identyfikacji jej ofiar i udzielania im najskuteczniejszej pomocy. W tym celu absolutnie kluczowe jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi służbami publicznymi.

Czytaj na stronie ICMPD
Zobacz wszystkie aktualności